Общи условия промо игра

I. Общи разпоредби

1. Тази игра се организира от „ФИКС СТЕЙ“ ООД, ЕИК 202798410, гр. София, ул. Позитано 3, етаж.3 офис 35

2. Период на Играта: 27.11.2019 – 30.12.2019

3. Участието в играта не е обвързано с покупка.

4. В играта могат да участват всички физически лица на възраст над 18 години, с изключение на служителите на „ФИКС СТЕЙ“ ООД, членове на техните семействата, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на играта.

5. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези общи условия и да спазват техните разпоредби.

 

II. Механизъм на Играта

6. За да се включи в Играта, потребителят трябва да  се абонира за email бюлетина ( в валиден e-mail )  на Организатора и да тагне име на човек, под поста на играта във facebook страницата на организатора  https://www.facebook.com/Fixstaycom  с който би искал да сподели наградата;

 

 

III. Награди

7. Включвайки се в Играта, участниците се включват в томбола за следните награди:

• 1 три дневна  почивка  за двама настанени в двойна икономична стая в хотел Toroni Blue Sea, Ситония, Халкидики. Наградата е фиксиран период с настаняване от 17.04.2020 ( пристигане) дo 20.04.2020 (Напускане)  . Датата на настаняване не може да бъде променяна.

8. Наградата ще бъде изтеглена на 02.01.2020г.

9. Спечелите ще бъдат уведомявани по e-mail и обявени на facebook  страницата на организатора. 

10. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

11. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия обхват или възможности, организаторът си запазва правото да награди печелившите със сходна награда.

 

IV. Лични данни

12. Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) за цели свързани с Играта, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време,след приключване на играта. В случай, че участникът се откаже от получаването на информационни бюлетини по време на срока на играта, той прекратява участието си за награда считано от момента на прекратяване.

13. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия.

14. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 16, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

15. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

16. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

17. Организаторът си запазва правото да избира резервен победител, в случай че има съмнения за нарушаване на настоящите правила на промоцията от страна на участника.

18. Всички участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в играта (включително – разходи за достъп до интернет), разходи за транспорт до хотела, други разходи по време на престоя му в хотела и др. Участникът може да направи справка за възможните разходи за интернет свързаност и цените за ползване на определен трафик, като се свърже със своя мобилен или интернет оператор и потърси информация за използвания от него абонаментен план.

19. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение. Подобни публични изяви могат да включват имената, профилните снимки, други изображения или сходни материали на участниците, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство.

20. Участниците се съгласяват, че Организатора може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции.

21. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до Facebook приложението по каквито и да било причини.

22. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в настоящата игра. Организаторът не носи гаранционна отговорност за предоставяните награди, същата се предоставя съгласно условията на нейния производител/разпространител.

23. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

24. Участия, които не отговарят на условията ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с промоцията, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

25. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили, с цел по-голям шанс за печалба в играта и нарушаване на механизма на играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелване на награда.

26. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

27. Със записването в играта , участникът приема общите условия на играта и гарантира, че се е запознал с политката за защита на личните данни на Фикс Стей ООД описана ТУК  >>>> https://www.fixstay.com/bg/article/293/gdpr.html

28. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения или заместване или невъзможност за използване и употреба на наградата поради местни официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата.

 


Вижте нашите топ оферти

Разгледай всички оферти