Шабленско езеро

shablensko ezero
Шабленското езеро се намира в Североизточна България, на около 5 км от град Шабла и на 18 км от границата на България с Румъния.
 
Общата площ на защитената местност обхваща 5312.4 декара. Част от територията са и двата крайбрежни лимана - Шабленско езеро и Езерецко езеро. Те са свързани помежду си с канал. На територията на местността са установени 247 вида птици, някои от които са включени в Червената книга на България. С европейско значение са 137 видове птици. В защитената местност Шабленско езеро гнездят световнозастрашени видове като ливадния дърдавец и белооката потапница.
През есенно-зимния сезон могат да бъдат видени световнозастрашени видове като тръноопашатa потапница, къдроглав пеликан, малък корморан. През зимата в Шабленското и Дуранкулашкото езеро подслон намира 80-90% от световната популация на червеногушата гъска.
 
В Шабленското езеро се срещат още 23 вида риби, като седем от тях са включени в Червената книга на България. Освен животински видове, в защитената местност за установени и около 10 редки или застрашени растителни видове.
В близост около Шабленското езеро се разполага и друг интересен обект, това е Шабленската тузла. Тя представлява свръх солена лагуна находяща се на 2 км. от езерото и с размери в порядъка на 19 хектара и 0,4 м дълбочина. Солеността й е 40 промила, а на места се променя, като варира между до 150 промила. По дъното на тузлата е покрита с лечебна тиня.
Абонирай се сега за нашия бюлетин!

Вижте нашите топ оферти

Разгледай всички оферти