Примерен договор хотели

С всички наши партньори се сключва договор според българското закнодателство. За да разгледате примерния ни договор моля, да се свържете с нас на e-mail office@fixstay.com или на тел. +359 2 980 0478.


Вижте нашите топ оферти

Разгледай всички оферти